THIÊN ĐÀNG DU KÍ

468 lượt xem
00:00 00:00

THIÊN ĐÀNG DU KÍ

Tác giả: Thánh Hiền Đường

Dịch giả: Thánh Hiền Đường

Số trang: nhiều trang

Người đọc: Nguyễn Thị Bạch Quí

Sưu tầm từ: Kho Sách Nói Chính Thống http://sachxhome.net

NẾU THẬT SỰ CÓ LÒNG HẢO TÂM - HÃY ĐÓNG GÓP CHO http://sachxhome.net

 

 

NGỌC CHỈ


Kim Khuyết Nội Tướng họ Từ
Giáng

Thơ
Loan môn phụng mệnh trước thiên thư
Phổ hóa tam tào đạo bất hư
Địa ngục du hoàn khai giác lộ
Thánh vân thánh vực liệt tiên cư.

Dịch
Phụng mệnh sách trời cửa Thánh biên
Tam tào phổ độ đạo chân truyền
Dạo xong địa ngục đường mê ngộ
Đất thánh mây xanh sống với Tiên. (1)

Đức Thánh dạy
Đêm nay ta phụng mệnh mang sắc chỉ xuống tuyên
đọc, thần nhân phủ phục.
Cung kính vâng lệnh chiếu chỉ của Ngọc Hoàng Đại
Thiên Tôn Huyền Linh Cao Thượng Đế:

“Trẫm ngự tại điện Linh Tiêu, lòng hằng ôm ấp thế đạo, vì từ lâu thấy trần gian đạo đức suy đồi, luân thường trụy lạc, địa ngục xây mãi mà vẫn không chứa hết lũ ác nhân (2), chốn ở mới nơi thiên đường lại vắng vẻ không người tới. Nay gặp lúc Tam Tào phổ độ, thiên đạo giáng thế, nhân luân chấn hưng trở lại, cùng nhờ có Thánh Hiền Đường ở Đài Trung trực thuộc sự cai quản cõi Nam Thiên đã ra công phát huy cơ bút khuyên đời, chăm lo in tặng kinh sách quảng độ bến mê.
Từ khi Địa Ngục Du Ký được ban truyền ra nhân gian tới nay, đạo lí xum xuê, thuyền từ quảng độ, kẻ nhận sự khuyến hóa mà bỏ ác theo thiện, cầu chân chính tu đạo đức thực là vô số kể, khiến lòng Trẫm vui mừng khôn xiết. Tình hình địa ngục đã phơi bày thế gian, cảnh tiên nơi thiên đường giờ đây tiết lộ không còn trở ngại. Ngày mồng 1 tháng 5, Tam Tào kêu gọi mở Thánh hội họp bàn, có chư Tiên, Bồ Tát tham dự để lo việc phổ độ quần sanh đã đồng thanh nghị quyết cử Tam Tào chủ trương cai quản, gấp rút bày tỏ cho nhân gian thấy lại cảnh trí thiên đường tươi sáng, hầu sớm thiết lập nhân loại đại đồng. Do đó, đã tìm người linh ứng thoát tục để có thể lãnh nhiệm vụ dạo thiên đường thì thấy chỉ có thánh bút, bởi vậy hội nghị đã ban sắc lệnh cho Thánh Hiền Đường đảm nhiệm việc hoàn thành sách Thiên Đường Du Ký. Ngày Sắc Chỉ tới ra lệnh cho Phật Sống Tế Công hướng dẫn thánh bút Dương Thiện Sinh dạo cõi Trời để thấy rõ phong cảnh sáng tươi, cùng hỏi đạo cho rõ ngọn ngành hầu khuyên đời răn người; để sách thánh sớm hoàn thành cho nhân gian dưới gầm trời hiểu thấu cái khổ của địa ngục, cái sướng của thiên đường mà đi vào ngả thiện, lên thang Trời thẳng tới thánh địa mây xanh hưởng lạc thú tiêu dao vậy! Khi giáng cơ bút trước tác Thiên Đường Du Ký, ra lệnh cho các cửa ngõ ba cõi Tam Tào gồm Đất Trời Người mỗi khi gặp Dương Sinh tới phải mở cửa nghênh tiếp, cùng hiệp tác soạn sách cho tới khi hoàn tất mới ngưng. Nếu như có kẻ trái lệnh, nhất luật nghiêm phạt chẳng tha, mong chư sinh một mực trung thành giúp đạo, ức vạn huân công từ đây có thể nhận được”.

Kính mong không xao nhãng, cúi đầu tạ ơn.

 

Chia sẻ & Bình luận

ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -