Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

358 lượt xem
00:00 00:00

Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

Tác giả: Đại Sư Ấn Quang

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, sự cực giản dị. Do vậy người thiên tư minh mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thày chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu ngu, ngu phụ tu được pháp này bèn coi thường, sao chẳng trong gội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả ? Miệt thị Pháp môn tịnh độ chẳng chịu tu là coi thường vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì ? Chỗ quy tông cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?

Chia sẻ & Bình luận

ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ

CHAT VỚI

X HOME - THINKDIFFERENTLY * NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT - SUY NGHĨ KHÁC BIỆT chuyên thiết kế, thi công xây dựng, nội thất, sơn bả thạch cao, mỹ thuật, sân vườn tiểu cảnh, cây cảnh, cây công trình. Hotline: 0965.163.169 - 0975.163.169 - 0949.163.169 - 0902.112.114 -